Felsökning runt K1 och K2

Lite mer ingående felsökning för att hitta varför K1 och K2 inte slår till som de ska.
Observera att schemat här är ett exempel. Följ maskinens schema vid felsökning.

För att K1 och K2 ska kunna slå till vid tryck på gröna till-knappen måste följande plintar ha 24 volt:

52, 54, 42, 44, och 46

Pumpkontaktor K7 och bromsreläerna K13 och K14 övervakas med slingor genom brytande kontakter.
Om 24 volt inte kommer fram genom slingorna kommer plintarna 52 och 54 sakna 24 volt. Kolla dessa slingor i så fall.

Om ovanstående är ok men plintarna 42 eller 44 saknar 24 volt, ligger nog felet i p-boxen eller i någon anslutning till denna.

Om plint 46 saknar 24 volt ligger felet i kopplingarna runt de brytande kontakterna på K1 och K2 som förbinder 47 till 46 och 48 till 46.
Både K1 och K2 ska ej vara dragna för att plint 46 ska få 24 volt. Utgångsläget alltså.