Produkter

Idag tillverkar vi enbart det skräddarsydda styrsystemet med tillbehör till lägesställaren Ergo Control.


Styrenhet EC7
951-0107
Programmeringsbox
Eller P-box som vi kallar den
951-0012
Anslutningspanel Kit
951-0102

Kretskortet här kopplar samman:
Till/från-knappar,
Programväljare,
P-box,
Datoranslutning,
Pedal och Styrenhet

Ingående delar kan beställas vid reparationsbehov.

Programväljare
951-0104

Denna ansluts till den översta kontakten på anslutningspanelens kretskort.

Manöverbox till den helt manuella maskinen
951-0113
Reservkabel till programmeringsbox
951-0041

Reservkabel till manuella manöverboxen

951-0121