Dokument

Här finns diverse dokument att läsa. Tanken är att här ge all tänkbar information för att öka förståelsen för hur maskinen fungerar och för att underlätta vid felsökning och underhåll.

Styrenhet Ergo 6 och Ergo 7

Datablad Ergo 7 PDF
In- och utgångar (tabell) PDF
Digitala ingångar PDF
Parametrar och hur man ställer in dessa PDF
Interna relä- och signalkretsar PDF
Kretsschema elskåp exempel PDF
Byta från Ergo 6 till Ergo 7 PDF

Handenhet (P-box)

Byte av anslutningskabel på P-box typ 2 PDF

Tillbehör

ErgoCom manual (på engelska) PDF
Montering av ErgoCom-kontakt PDF
Montering av Programväljare PDF

Hur det fungerar - och lite tips

Positionering och pulsgivare PDF
Finjustera precisionen i Autorörelser PDF