Maskinsäkerhet

Lägesställaren Ergo Control har flera säkerhetsfunktioner inbyggda. Nödstoppet och pedalfunktionen är båda gjorda med dubbla övervakade kanaler. Redundans med självövervakning kallas det med lite finare ord. Både nödstopp och pedal samverkar dessutom på ett finurligt sätt.

Nödstoppet består av huvudkontaktorerna K1 och K2 plus ett litet säkerhetsrelä inbyggt i styrenheten som övervakar att K1 och K2 jobbar som de ska.

Pedalens kretsar fungerar på samma sätt men där sitter alla tre reläer i styrenheten.

Alla reläer ska vara godkända och ha så kallade positivt styrda kontakter, vilket innebär att om en kontakt i draget läge svetsar fast, får övriga kontakter inte återgå till utgångsläget.

Principen är att om en av de två kanalerna inte bryter, t.ex vid nödstopp, ska den andra bryta säkert. Sannolikheten att båda fallerar samtidigt är mycket låg.
Det tredje reläet har till uppgift att kontrollera så att de två huvudreläerna verkligen arbetar som de ska. Om en av kanalerna fallerar (inte bryter) låser kretsen sig till dess båda fungerar igen efter reparation.

Nödstoppets funktion är lätt att förstå. Trycker man in nödstoppet bryts 3-fas matning till hydraualpump och motorer och bromsarna slår till.

Pedalens funktion är lite mer komplicerad. Styrenheten känner av pedalens läge och tillåter manuell körning och startar automatiska rörelser i AUTO-läge när pedalen trycks ner. Så långt ganska enkelt. När man sen släpper upp pedalen vill man ju att maskinen ska stanna. Att då lita på styrenheten är inte ett säkert alternativ.

Mellan pedalkretsar och nödstoppskretsar finns därför två frånslagsfördröjda reläer och två slingor genom bromsreläer och kontaktorn för hydraualpumpen. Det vi åstadkommer med detta är att om styrenheten inte stoppat alla rörelser inom 0,5 sekunder löser nödstoppet ut automatiskt. Fördröjningen har vi för att maskinen ska hinna stanna mjukt. Uppsläppt pedal garanterar alltså att maskinen stannar.

Nu kommer här några varningsord. Säkerhetskretsar kan vara väldigt komplicerade, men ibland väldigt enkla. Oavsett är det lätt hänt att någon självutnämnd expert försöker "få fart på" en trilskande maskin genom att bygla förbi "fel" kretsar. Det kan sätta maskinens säkerhet helt ur spel.