Felsökning EC7 & EC6

Lite allmän felsökning för maskiner med de senaste typerna av styrenheter - EC7 och den lite äldre EC6.

Du måste ha nödvändiga kunskaper i elteknik då både 3-fas nätspänning och 24 volt likspänning förekommer i skåpet.

När du mäter 24 volt på olika punkter, kan instrumentets minus anslutas till plint 88 på styrenheten. Plintnummer som anges avser de på styrenheten om inte annat anges.
Se också till att du har rätt elritningar till den specifika maskinen.

Om ingenting fungerar - maskinen verkar död.
Först kollas såklart att huvudbrytaren är till och att nödstopp ej är intryckta.

De 4 lysdioderna till vänster på styrenheten indikerar följande:

On-grön ska ha fast sken
Err-röd ska vara släckt
Ok-grön (blå på EC6) ska blinka
Run-gul lyser bara när maskinen kör

Om On-grön inte lyser saknas 24 volt till styrenheten, alternativt är säkringen trasig
För EC7 - mät om den har 24 volt DC på plintarna märkta + och - uppe till vänster.
För EC6 - mät om den har 230 volt AC på plinten nere till vänster.

Om Err-röd blinkar och/eller Ok inte blinkar har styrenheten ett internt fel.

När den gröna till-knappen i skåpsidan trycks in skall huvudkontaktorerna K1 och K2 slå till och frekvensomriktarna tända upp.
Ett tryck på den röda knappen gör att båda kontaktorerna faller.

Om ingenting händer, eller bara en av kontaktorerna slår till, kan felet ligga i programmeringsboxen (p-boxen) eller dess kabel eftersom matningen till K1/K2 går via nödstoppsknappen. Kolla gärna med en annan p-box om sådan finns.
För ytterligare felsökningshjälp runt K1/K2 klicka här.

Om ovanstående är ok bör även p-boxen visa information i displayen.
Dags nu att kontrollera pedalens funktion.
Mät på plint 56 på styrenheten. Där ska komma 24 volt när pedalen trycks ner.

Om plint 56 reagerar på pedaltryck kan du kolla så att plintarna 68 och 69 "reagerar" på samma sätt. Alltså får 24 volt vid pedaltryck.
Om inga plintar "reagerar", hittar du ytterligare felsökningshjälp för detta här.

Om ingen av axlarna X, Y eller Z fungerar kollar du om 24 volt finns på plint 87 som är ingången för larm från omriktarna.
24 volt=ok.

Kontrollera också när du försöker köra maskinen manuellt att det står PRG i displayen nere till vänster. Det förekommer att nyckelbrytaren i p-boxen krånglar och styrenheten tror att nyckeln står i AUTO.

Om 24 volt på plint 87 saknas får man följa kedjan som går via omriktarna för att se var det blir avbrott. Kedjan startar vid plint 86 som har fast 24 volt. Här måste man följa elschema blad 3.

Om det står AUT i displayens nedre vänstra hörn, trots att nyckeln står i läge PROG, är nyckelbrytaren i p-boxen trasig och det går då inte att köra manuellt.

Om vissa axlar fungerar helt eller delvis.
Kontrollera först så att ingen automatsäkring har löst ut.

Det är bara X- och F-axlarna (F vid 2-pelarsystem) som behöver gränsläges-brytare. Problem med dessa kan orsaka att X/F inte rör sig eller bara går i en riktning.
De gröna och röda indikatorerna vid X och F visar status och om båda är tända ska det gå att köra både upp och ner.

Vanligtvis (inte 2-pelarmaskiner) är det hydraulik på X och då behövs inga gränslägen. Ingångarna är då byglade och alltid till.

Om det är så att både grön och röd indikator är släckt så saknas kanske den 24 volt som försörjer positionsgivare och gränslägen. X går då ej att köra.

Kolla därför om det finns 24 volt på plint 1.
Om denna 24 volt saknas är det troligtvis kortslutning i någon positionsgivare eller i eventuellt släpringsdon. Lossa därför trådarna i plint 1, 11, 21 och 31 och observera om och när spänningen på plint 1 dyker upp.

Om någon axel X, Y eller Z bara går i en riktning, kan det bero på en parameter i styrenheten som heter Output Drive Type. Den ändras ju inte av sig själv men ett kraftigt åskväder kan ställa till saker.

Kolla parametern, den ska ha värde 7 eller möjligen 3 på en 2-axlig maskin.

Ok, allt ok så långt då. Dags att mäta på styrenhetens utgångar för den axel som krånglar.

Med pedalen nere, 24 volt ska komma på följande plintar när du kör axeln:

X+ plint 76
X- plint 77 och 102 (om hydraulik på X)
Y+ plint 82
Y- plint 83
Z+ plint 92
Z- plint 93

Även följande plintar (utgångarna för bromsar) ska få 24 volt:

78 (X) 84 (Y) 94 (Z)

Se schemat nedan.

Om 24 volt inte kommer på X utgångar. Kontrollera att det finns 24 volt på plint 75. Om det är hydraulik på X ska det sitta en bygel 85 till 75 eller 78 till 75 och en bygel 77 till 101. Ett lite starkare relä styr magnetventilen.

Har X däremot eldrift så kommer 24 volt till plint 75 från omriktaren.

Detsamma gäller för Y och Z att dess omriktare matar plintarna 81 och 91 med 24 volt.

Om någon utgång inte verkar reagera trots rätt förutsättningar har nog ett relä gett upp i styrenheten.

Förutom rena manöverutgångar styrs hastigheter med analog spänning 0-10 volt till omriktarna. Se plint 79 och 89 för axel Y och Z i schemat nedan.
Vid manuell körning går denna styrspänning först upp i ca 1-2 volt i en sekund (krypkörning), för att sen rampa upp till 10 volt.

Om någon omriktarstyrd axel bara kryper fram, går långsamt eller står helt stilla trots att omriktaren ser ut att vilja köra, kan det bero på att man råkat dra ner hastigheten. Dessa hastighetsvärden syns längst till höger i p-boxens display.


Till sist några ord om positionsgivarna som ansluts i överkant på styrenheten....

....kommer snart

Ovanstående felsökning är ju det som styrenheten är inblandad i. Många andra komponenter i elskåpet kan ju fallera efter flera års drift. Reläer, säkringar, omriktare mm.

Det är kanske naturligt att man direkt misstänker styrenheten när något krånglar. Men vi reparerar nog max två av de styrsystem som skickas till oss för reparation under ett år. Övriga är felfria.

Om det inte är solklart var felet ligger så är det således lönsamt att felsöka noga innan man "plockar ur och skickar iväg" styrenheten till oss.

Ett tips är också att kolla styrenhetens alla parametrar. En lista på vad dessa hade för värden vid leverans, ska finnas bland dokumentationen till maskinen.